Spanske ord, musik- og flamencoudtryk fyger jo ofte gennem luften i et flamenco-lokale,
og som "Flamenco-begynder " - hvad enten det er som danser, guitarist eller sanger, støder man på en del udtryk og vendinger, som er helt nye og fremmede,  og som for den uindviede virker helt uforståelige.

Compás
flamencomusikkens periodeenhed (takt) er udtryk for den grundrytme, flamencomusikken går i.
De fleste Palos (flamencostilarter - se nedenunder) har compás, der tælles i
12 eller 8 slag.
De inddeles yderligere i betoninger (
< ) , som kendetegner den enkelte stilart.

Nogle eksempler på compás med 12 slag og betoninger ( < ) til angivelse af rytmen.
Betoningerne skal kun opfattes som en grundrytme. Undervejs i musikken kan betoningerne ændres,
så andre rytmemønstre opstår, f.eks.
Escobillas i Alegrias. Også halve compás forekommer.

Soleares/
Alegrias:

Siguiriyas:

Bulerias:

OBS!
Tælles med start på 12:

Alle compás med 12 slag kan faktisk udledes af de samme 12 betoninger,
hvis man blot starter compásset på forskellige steder.

                     Eks:

Palos (stilart)
Flamencomusikken kan inddeles i forskellige stilarter, som hver har sit eget udtryk.
Der er dog familie-sammenhæng i mellem flere af stilarterne. De fleste Palos har compás, der tælles i
12 eller 8 slag.

Palos med 12 slag:

Cantiña
Alegrias
Bulerias
Soleares
Siguiriyas

Palos med 8 slag:

Tangos
Tientos
Taranto
    (Tarant
a er uden fast rytme)
Farruca
Rumba

Andre Palos:

Fandangos ( 6 slag )
Granaina ( 3-delt,
    men uden fast rytme
Malagueña ( 3 slag )
Sevillanas ( 3 eller 6 slag )

Et udvalg af de forskellige Palos (flamenco-stilarter)  -  Ikke alle er med her.

Palos kan groft opdeles i Jondo ( alvorlig, dyb ), Chico ( gladere, lysere ) samt Intermedio ( midt i mellem )
Desuden skelner man mellem de oprindelige sange af
sigøjneroprindelse
og sange, der er opstået som en blanding eller inspiration af
spansk folkemusik.

Flamenco-ordbog:

Aficionado : Tilhænger, fan
Aire : Stemning, karakter  (Opr. Luft)
Alto : Høj
Alzapua : Guitarteknik   Rytmisk to- eller tredelt tommelfingeranslag både op- og nedadgående.
Apagado : Guitarteknik  Højrehåndsdæmpning af anslået akkord
A Palo Seco : Uden akkompagnement
Arpegio : Guitarteknik ( Opr. Harpeklang ) Betegnelse for forskellige højrehåndsfigurer med brudte akkorder
Arriba : ( Por Arriba ) : Guitarspil med udgangspunkt i E-grebet
Bailaor, bailaora : Danser, danserinde
Bajo : Bas, dyb
Caló : Det spanske sigøjnersprog.
Blanding af Spansk og Romani. (s.d.)
Cantaor, cantaora : Sanger, sangerinde
Cante : Sang
Castañuelos : Kastagnetter
Cejila, Capo D´astro :
Redskab til forandring af guitarens tonehøjde

Golpe : Guitarteknik, Fingerslag på dækket under strengene.
Golpeador : Plastikplade på guitardækket -
beskytter mod golpeslag

Grande
:  Stor
Guitarrista : Guitarist
Guitarrero : Guitarbygger
Jaleo : Tilråb, opildnen, klap mm. Udføres af en "Jaleodor".
F.eks.:  Olé, Ay, Qué pasa, Cómo baila  mm.
Juerga :  Flamencofest
LigadoGuitarteknik,  Legatospil, uden højrehåndsanslag.
Llamada : Del af dansen, der markerer overgangen til et nyt stykke, evt. i en ny rytme, nyt tempo. (Opr. betydning: opkald)
Maestro :  Mester (sanger, guitarist, danser)
Medio (Por Medio) : Guitarspil med udgangspunkt i A-grebet
Mudanzas : Dansens stillestående positurer og armbevægelser.
Palmas : Håndklap
Palos :  Flamenco-stilarter (Se ovenfor)
Kan groft opdeles i
Jondo (alvorlig, dyb), Chico (gladere, lysere) samt Intermedio (midt i mellem)
Paseo: Danserens "gående" bevægelser rundt på scenen/gulvet
Peña : Klub, forening for Flamenco-aficionados
som f.eks." El Duende"
Picado : Guitarteknik,
Apoyando-støtteanslag med pege- og langfingeren
Planteo :  Dansens indledning
Pulgar :   Tommelfinger
Rasguado, Rasguo : Guitarteknik,
Rytmiske, hurtige højrehånds akkord-figurer
Remate :  Afslutning
Ritmo :  Del af musikken, der går i akkordspil. (Oftest rasguado)
Romani : Det oprindelige sigøjnersprog
Salida :  Danserens udgang/slutning
Sonora :   Højt smældende klap ( Palmas )
Sordo, Palmas sordas : Dæmpet lavt klap.
Tacaneo : Dansens hæletrin
Temple :   Musik- og/eller sang-indledning/opvarmning
Toque :  Guitarspil. Udføres af en "Tocaor" ( Musiker )

Compás :  Flamencomusikkens periodeenhed ( takt ).
Typisk i 12 eller 8 grundslag (Se ovenfor)
De forskellige stilarter (Palos - se ovenfor) kendetegnes ved deres eget compás.

Contratiempo
: Dansetrin, klap eller anslag, som ligger midt i mellem musikkens grundslag.  Eks.:

Tremolo : Guitarteknik,
oftest meloditone spillet med tommelfinger (p) efterfulgt af korte ens toner spillet af pege- (i), ring- (a), langfinger (m) og igen (i).

          Eks:

Copla : Vers
Duende : Inspiration, ånd, nerve, Flamencoens sjæl.
(opr: Nisse)
Entrada : Indledning, begyndelse - danserens indgang.
Escobilla : Trin-passage i dansen (F.eks. i Alegrias)
Falseta : Melodi-del af musikken, oftest guitarsolo.
Veksler med Ritmo (s.d.)
Flamenco Puro : Den "rene autentiske" flamenco
Fuera de Compás : Ude af compás, tabt rytmen
(Uha, ikke så godt)
Fuerte, Palmas fuertes : Kraftigt smældende klap
Gitano : Sigøjner

Triol : Deling af grundslag i 3 lige lange underslag. Eks.:

Voz :  Stemme
Vuelta :  Drejning, sving i dans.
Zapateado : Fællesbetegnelse for dansens fodarbejde.

Flamenco Håndbog
Alle oplysninger som du ser på denne side, samt en kortfattet flamenco-historie og guitarens historie er samlet i et lille hæfte, som kan printes i A5.

Ligger som pdf.

Klik her eller på hæftet til
venstre og læs/hent den her:

Susanne Nygaard, tidligere formand for den danske flamencoforening El Duende og danser i gruppen Flamenco Vivo, har skrevet en fremragende, udførlig bog om flamenco.
Indeholder flamenco-historie, ordbog mm. og som ligger frit tilgængelig som pdf.

Klik her eller på bogen til højre og læs/hent den her: